Showing all 1 result

Sistem Monitorimi / Alarmi I Presionit te Gomave

L11.490

Sistem Monitorimi dhe Alarmi I Presionit te Gomave

Ky produkt mund të instalohet dhe monitorohet lehtësisht pasi ekrani do të jetë në gjendje t’ju tregojë të gjithë numrat e presionit mbi të. Kapakët e presionit të gomave mund të instalohen lehtësisht thjesht duhet të hiqin të gjitha kapakët e vjetër të presionit të gomave dhe ta instalojnë atë që korrespondon me etiketën. Siguron njëkohësisht presionin ose temperaturën në kohë reale të 4 gomave, dhe siguron dritën paralajmëruese vizuale dhe alarmin të dëgjueshëm menjëherë kur tejkalohen presionet e gomave ose maksimumet e temperaturës.

  • Frekuenca e funksionimit: 433.92MHz ± 0.015MHz
  • Tensioni i funksionimit: 2.0 ~ 3.6V
  • Kapaciteti i integruar i baterisë: 500mAh